Metsateatise näidised ja metsateatise esitamine


Mis on metsateatis ja milleks seda vaja on?


Metsateatis on ametlik dokument mis on vaja esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul teostada raietöid. Metsateatise esitamine pole vajalik, kui raiemaht jääb alla 20 tihumeetri aastas.

Raieõiguse Müük

Metsafirma ostab teie raieõiguse ning pakub erinevaid raieteenuseid, nagu harvendusraie, sanitaarraie ning muud hooldusraied.

Raieõiguse Müük

Metsafirma ostab teie raieõiguse ning pakub erinevaid raieteenuseid, nagu harvendusraie, sanitaarraie ning muud hooldusraied.

Metsateatise esitamine


Metsa omanik või metsamaa omaniku ametlik esindaja esitab Keskkonnaametile metsateatise taotlemiseks mõeldud vormi (loe rohkem SIIT või lae alla metsateatise taotluse vorm vajutades SIIA) nagu see on sätestatud Metsaseaduses.

Metsateatises informeerib metsaomanik Keskkonnaametit kinnistul kavandavate raiete kohta (v.a. valgustusraie puhul) ja/või metsaregistrisse kandmata oluliste metsakahjustuste kohta. (Viimase puhul on metsaomanikul kohustus teatada Keskkonnaametile esimesel võimalusel peale kahjustustest teadasaamist)

Millised võimalused on metsateatise esitamiseks?


Metsateatist saab esitada neljal erineval moel:

1. Metsaregistris: E-metsateatise esitamise juhendit saate lugeda SIIT

2. Saata Keskkonnaameti e-mailile elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud metsateatise vorm

3. Saata paberil täidetud metsateatise vorm posti teel kinnistu asukoha järgsesse Keskkonnaameti kontorisse

4. Viia paberil täidetud metsateatise vorm isiklikult Keskkonnaameti kontorisse

Kui te vajate abi metsateatise vormi täitmisel või metsateatise esitamisel, vaadake lähemalt SIIT.


Kui kaua võtab metsateatise esitamise protsess aega?


Peale metsateatise esitamist kontrollib Keskkonnaamet 15 tööpäeva jooksul teie poolt esitatud metsateatise nõuetekohasust ning kavandatud raietööde kooskõla seadustega.

Juhul, kui teie poolt kavandatud raie kohta otsuse langetamine nõuab metsakaitseekspertiisi, vastavalt metsaseadusele, on Keskkonnaametil aega 30 tööpäeva, kontrollimaks teie poolt esitatud metsateatise õiguspärasust.

Keskkonnaametil on põhjendatud juhtudel õigus sätestada lisatingimusi teie poolt taotletud raietööde tegemiseks.

Seadustega vastavuses olevad planeeritud raietööd või teie poolt registreeritud metsakahjustus kantakse metsaregistrisse. Juhul, kui olete esitanud metsateatise paberkandjal, saadab Keskkonnaamet teile raietööde registreerimise kohta väljavõtte metsaregistrist.

Kui olete esitanud metsateatise digiallkirjastatuna e-posti teel, laekuvad vastused metsaportaali (vaata SIIT). Kui te soovite saada vastust ka väljatrükina, peaksite selle märkima metsateatise esitamisel saadetavasee e-maili.

Juhul, kui teie poolt kavandatud raietööd ei vasta seadustele, põhjendab Keskkonaamet teile kirjalikult, samal ajal andes soovitusi ja nõuandeid, mida peaksite tegema, et teie kavandatud raie oleks vastavuses seadustega.


Kui kaua kehtib metsateatis?


Metsateatis kehtib 1 aasta - ehk kinnistu omanik (või selleks volitatud isik/metsafirma) tohib teostada raiet 12 kalendrikuu jooksul pärast akti metsaregistrisse registreerimist.

Vajate abi raietööde planeerimsiel või metsateatise esitamisel?


Aitame teid metsateatise esitamisel, samuti raietööde planeerimisel. Vaadake lähemalt SIIT.

Metsamajanduskava ja Metsamajanduskava taotlemise kohta lugege lähemalt SIIT


Raieõiguse Müük

Metsafirma ostab teie raieõiguse ning pakub erinevaid raieteenuseid, nagu harvendusraie, sanitaarraie ning muud hooldusraied.

Raieõiguse Müük

Metsafirma ostab teie raieõiguse ning pakub erinevaid raieteenuseid, nagu harvendusraie, sanitaarraie ning muud hooldusraied.


Majanda oma metsa arukalt!

Vaadake ka:

Puitbrikett ja pelletid

Puitbrikett ja pelletid parima hinna- ja kvaliteediga saate briketipoistelt. Vaadake pakkumist nende kodulehelt.

Metsa Ost

Kui soovite saada parimat hinda oma metsakinnistu eest, vaadake enampakkumiste portaale nagu Timber.ee ning Maapakkumised.ee

Metsateatis.ee


Aitame teid metsateatise esitamisega, samuti koostada raietööde plaane ning kooskõlastada need Keskkonnaametiga. Tasuta konsultatsiooni saamiseks palun võtke meiega ühendust läbi Kontaktivormi!